ZaanBusiness Logo Wit

Spaargeld en Box III

Het fictief rendement van 4% over de waarde van het spaargeld, beleggingen en andere bezittingen in Box III werd belast met een vast belastingtarief van 30%. Door de steeds lagere spaarrentes en vaak tegenvallende of zelfs negatieve rendementen op beleggingen werd het behalen van een rendement van 4% over deze bezittingen een illusie. Maar toch moest er tot en met het jaar 2016 jaarlijks 1,2% belasting in Box III worden afgedragen. 

Vanaf 2017 werd het vaste forfaitaire rendement van 4% in Box III gewijzigd in de volgende gedifferentieerde forfaitaire rendementen:

 

 

 

 

Van deze nieuwe regels profiteren vooral de kleinere spaarders. Maar ook in de eerste tariefschijf geldt dat het fictief rendement nog flink hoger is dan wat de gewone spaarder aan rente krijgt. Vooral voor de meer vermogenden pakken de nieuwe regels minder goed uit.

Zolang het fictief rendement hoger is dan het werkelijke rendement dat u over uw vermogen kunt behalen, is het regime in Box III veelal ongunstig.

Een “Spaargeld BV” kan dan een goed alternatief zijn. Met een Spaargeld BV maakt u gebruik van de gunstige verschillen tussen de belastingheffing in Box II en Box III. Het belastingregime in Box II houdt in dat u over de winst van de BV 20% (tot een winst van € 200.000, daarboven 25%) vennootschapsbelasting moet betalen. Over de nettowinst die u als dividend ontvangt moet u nog 25% inkomstenbelasting betalen.

Een voorbeeld:

Stel, u heeft € 1 miljoen spaartegoed in Box III. U richt een eigen BV op en brengt van uw spaartegoed € 900.000 in de BV. Het rendement op uw spaartegoed bedraagt 0,5% per jaar. De instandhoudingskosten bedragen € 1.000 per jaar. Over € 900.000 spaartegoed zou u per 1 januari 2017 € 12.420 (1,38%) Box III heffing verschuldigd zijn. Uw nettorendement is dan negatief € 7.920 (0,5% van € 900.000 -/- € 12.420)

In de eigen BV bent u over het rendement in 2017 van € 3.500 (0,5% van € 900.000 -/- € 1.000) € 700 aan vennootschapsbelasting verschuldigd en aan inkomstenbelasting Box II een bedrag van € 700 (25% van € 3.500 -/- € 700 vennootschapsbelasting). In totaal € 1.400. Van het rendement 2017 houdt u in privé € 2.100 (€ 3.500 -/- € 1.400) netto over. Een voordeel van de BV ten opzichte van Box III van € 10.020

Tot slot is het ook mogelijk om het spaargeld bij een bestaande BV als aandelenkapitaal of agio te storten. Dit spaargeld kunt u dan in de toekomst weer belastingvrij uit uw BV halen. De terugbetaling van dit aandelenkapitaal/ agio moet wel via een besluit van de vergadering van aandeelhouders en met een notariële akte.

VANDERLAANGROEP

Assendelft Oranjeboomkade 1 Postbus 1, 1566 ZG T 075 687 49 59

Noord-Scharwoude Kokkel 20 Postbus 64, 1723 ZH 0226 31 33 76

Purmerend Wormerplein 111 Postbus 11, 1440 AA 0299 42 14 02

Zaandam Ronde Tocht 3 Posbus 346, 1500 EH 075 635 36 31

vanderlaangroep.nl

www.vanderlaangroep.nl

Assendelft
Oranjeboomkade 1
Postbus 1, 1566 ZG

075 687 49 59
assendelft@vanderlaangroep.nl

Noord-Scharwoude
Kokkel 20
1723 ZH

0226 31 33 76
noordscharwoude@vanderlaangroep.nl

Purmerend
Wormerplein 111
Postbus 11, 1440 AA

0299 42 14 02
purmerend@vanderlaangroep.nl