ZaanBusiness Logo Wit

Waarnemend burgemeester gemeente Zaanstad benoemd

De commissaris van de Koning de heer J. (Johan) W. Remkes heeft besloten de heer Dr. R.L. (Ruud)  Vreeman te benoemen tot waarnemend burgemeester van Zaanstad. Dit is gebeurd in overleg met de vertrouwenscommissie/ fractievoorzitters uit de gemeenteraad.

 De huidige waarnemend burgemeester, mevrouw mr. G.H. (Geke) Faber is tot 1 december aanstaande in functie.

Eerder is op verzoek van de vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad van Zaanstad besloten om de procedure voor de benoeming van een nieuwe burgemeester tijdelijk stil te leggen. De procedure voor de benoeming van een nieuwe burgemeester zal medio maart 2017 worden hervat.

De heer Vreeman treedt per 1 december 2016 in functie en zal waarnemend burgemeester blijven totdat de nieuwe burgemeester is benoemd.

De heer Vreeman (1947) is sinds 9 juni 2015 Eerste Kamerlid voor de PvdA. Hij zal deze functie neerleggen.

Van 1997 tot 2004 was hij burgemeester van Zaanstad en daarna tot 2010 van Tilburg. In 2013-2015 was hij waarnemend burgemeester van Groningen.

De heer Vreeman was van 1994 tot 1997 Tweede Kamerlid. Daarvoor was hij duo-voorzitter van de PvdA en voordien voorzitter van de vervoersbond FNV.

 De fractievoorzitters van de gemeenteraad hebben te kennen gegeven dat zij zich verheugen op de komst van de heer Vreeman als waarnemend burgemeester van Zaanstad.