ZaanBusiness Logo Wit

Werkom officieel koploper in inclusief ondernemen

Werkom is een koploper op het gebied van inclusief ondernemen. En dat is donderdag (25 april) nog eens officieel onderstreept. Werkom manager Dennis Verhoeven kreeg hiervoor ’s middags het certificaat met de hoogste trede van het PSO-keurmerk (PSO 30+) uitgereikt uit handen van Yuri Starrenburg van PSO-Nederland. Een erkenning op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) om erg trots op te zijn. 

Het behalen van de PSO 30+-trede op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is dan ook een prestatie van formaat. Het betekent dat Werkom voldoet aan een serie belangrijke eisen op het gebied van inclusief ondernemen. En nog concreter. Dat minimaal 30 procent van de mensen die bij Werkom in dienst zijn, personen zijn met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Uit de onafhankelijke toetsing, die voor de toekenning van het certificaat vereist is, blijkt verder dat Werkom op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij voorkeur samenwerkt met organisaties die dit ook doen of dat graag willen gaan doen. Daarmee levert Werkom op duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage op het gebied van inclusief ondernemen.

Keurmerk
De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het meetinstrument en keurmerk van TNO dat de mate van inclusief ondernemen objectief meet- en zichtbaar maakt. TNO en PSO-Nederland hebben, in nauwe samenwerking met de markt, de PSO volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanaf 2010 (door)ontwikkeld. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor inclusief ondernemen.

Niveaus Prestatieladder
Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Het idee achter deze Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in de Nederlandse samenleving. Het PSO 30+-certificaat is een extra uitlezing en certificering speciaal voor PSO-Trede 3 organisaties, zoals nu dus ook Werkom. Het maakt gebruik van de huidige methodiek van de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) van TNO en sluit aan bij de nieuwe Aanbestedingswet die op 1 juli 2016 van kracht is geworden. Deze wet maakt het mogelijk voor publieke opdrachtgevers om opdrachten voor te behouden aan organisaties waarvan minimaal 30 procent van het personeel bestaat uit personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het PSO 30+-certificaat maakt daarmee zichtbaar welke organisaties aantoonbaar aan deze criteria voldoen.

Meer informatie over de PSO?
Wil je meer weten over de PSO? Kijk dan op www.pso-Nederland.nl

Foto: (v.l.n.r.) Wethouder Harry Rotgans (gemeente Purmerend), Yuri Starrenburg van PSO-Nederland, Werkom manager Dennis Verhoeven en wethouder Hans Krieger (gemeente Zaanstad) laten trots het certificaat met de hoogste trede van het PSO-keurmerk (PSO 30+) aan de aanwezigen zien.